1. خانه
  2. /
  3. محصولات
  4. /
  5. بطری ها
  6. /
  7. بطری ها

بطری ها و قوطی های قرص

این شرکت با برخورداری از تکنولوژی اینجکشن بلو مولدینگ یا قالب تزریقی بادی بطریها و قوطیهای قرص را تولید مینماید. کیفیت و کمیت بطریهایی که با این روش تولید میشوند نسبت به محصولات مشابه که با دستگاههای بادی تولید می شوند بسیار بهتر میباشد.

قوطی قرص فلاکن 45 سی سی با درب ساده و چایلد پروف (چایلد لاک)

قوطی قرص فلاکن 45 سی سی با درب ساده و چایلد پروف (چایلد لاک)

جنس: پلی اتیلن

حجم: 45 سی سی

دهانه: 32 میلیمتر

قوطی قرص فلاکن 50 سی سی با درب ساده و چایلد پروف (چایلد لاک)

قوطی قرص فلاکن 50 سی سی با درب ساده و چایلد پروف (چایلد لاک)

جنس: پلی اتیلن

حجم: 50 سی سی

دهانه: 32 میلیمتر

قوطی قرص فلاکن 75 سی سی با درب ساده و چایلد پروف (چایلد لاک)

قوطی قرص فلاکن 75 سی سی با درب ساده و چایلد پروف (چایلد لاک)

جنس: پلی اتیلن

حجم: 75 سی سی

دهانه: 32 میلیمتر

بطری گرد 60 سی سی با دهانه 18

بطری پلی اتیلنی 60 سی سی گرد با دهانه 18

جنس: پلی اتیلن

حجم: 60 سی سی

دهانه: 18 میلیمتر

بطری 4 گوش 60 سی سی دهنه 20

بطری 4 گوش 60 سی سی دهنه 20

جنس: پلی اتیلن

حجم: 60 سی سی

دهانه: 20 میلیمتر

بطری گرد 60 سی سی دهنه 28

بطری گرد 60 سی سی دهنه 28

جنس: پلی اتیلن

حجم: 60 سی سی

دهانه: 28 میلیمتر

بطری 4 گوش 250 سی سی دهنه 25 هرمی

بطری 4 گوش 250 سی سی دهنه 25 هرمی

جنس: پلی اتیلن

حجم: 250 سی سی

دهانه: 25 میلیمتر

بطری 4 گوش 60 سی سی دهنه 20

بطری 4 گوش 250 سی سی دهنه 25 گنبدی

جنس: پلی اتیلن

حجم: 250 سی سی

دهانه: 25 میلیمتر

فهرست