1. خانه
  2. /
  3. محصولات
  4. /
  5. درب ها
  6. /
  7. درب دهانه 24 بطری پلاستیکی پت و شیشه و پیمانه

درب دهانه 24 بطری پلاستیکی پت و شیشه و پیمانه

شرکت سینا کالای شمس انواع درب و درپوش 24 میلیمتر و کپ و استاپر مربوط به بطری های شیشه ای و پت با گلویی 24 میلیمتر را به صورت دربهای ساده و چایلد لاک ( قفل کودک ) و پلمپدار و بدون پلمپ را تولید می نماید . این درپوش ها جهت بسته بندی انواع دارو و اسانسهای گیاهی و شیمیایی و غیره استفاده می گردد.

کپ 24 میلیمتر پلمپ دار استاپری بطری پت

این درب برای بسته بندی بطری های پت با گلویی 24 میلیمتر جهت دارو و اسانسهای گیاهی و غیره استفاده میگردد . از خواص و ویژگیهای این درپوشها میتوان به مقاومت بالا در برابر ترکیدگی، آب بندی عالی و پایداری خواص شیمیایی و فیزیکی جهت استفاده در صنایع دارویی، غذایی و شیمیایی اشاره کرد.

plastic screw caps 24 mm for pet bottle درب بطری 24 میلیمتر پلمپ دار استاپری
کپ 24 میلیمتر بطری پت

این درب برای بسته بندی بطری های پت با گلویی 24 میلیمتر جهت دارو و اسانسهای گیاهی و غیره استفاده میگردد .

کف این درب صاف است. درون این درب روانریز یا واشر فومی یا فویل سیل القایی قرار می گیرد.

24mm cap with foam liner for pet bottle درب 24 میلیمتر با واشر فومی بطری پت
کپ 24 میلیمتر بطری پت با آسانریز
24mm cap with orifice reducer for pet bottle درب 24 میلیمتر با روانریز بطری پت
کپ 24 میلیمتر بطری پت با واشر فومی
24mm cap with foam liner for pet bottle درب 24 میلیمتر با واشر فومی بطری پت
درب 24 میلیمتر قفل کودک بطری پت

این درپوشها برای بسته بندی بطریهای پت با گلویی 24 میلیمتر جهت دارو و اسانسهای گیاهی و غیره استفاده میگردد . از خواص و ویژگیهای این درپوشها میتوان به مقاومت بالا در برابر ترکیدگی، آب بندی عالی و پایداری خواص شیمیایی و فیزیکی جهت استفاده در صنایع دارویی، غذایی و شیمیایی اشاره کرد.

24mm child lock or child proof child resistant cap with foam or pe liner for pet bottle درب 24 میلیمتر قفل کودک بطری پت
24mm child lock or child proof (child resistant) Tamper Evident cap with foam or pe liner for pet bottle درپوش 24 میلیمتر قفل کودک پلمپ دار بطری پت
24mm child lock or child proof (child resistant) Tamper Evident cap with foam or pe liner for pet bottle درب 24 میلیمتر قفل کودک پلمپ دار بطری پت
کپ 24 میلیمتر پلمپ دار بطری شیشه
plastic screw caps 24 mm for glass and pet bottle درپوش 24 میلیمتر و کپ و استاپر مربوط به بطریهای شیشه ای و پت با گلویی 24 میلیمتر را به صورت دربهای ساده و چایلد لاک ( قفل کودک ) و پلمپدار و بدون پلمپ

این درپوشها برای بسته بندی بطریهای شیشه با گلویی 24 میلیمتر جهت دارو و اسانسهای گیاهی و غیره استفاده میگردد . از خواص و ویژگیهای این درپوشها میتوان به مقاومت بالا در برابر ترکیدگی، آب بندی عالی و پایداری خواص شیمیایی و فیزیکی جهت استفاده در صنایع دارویی، غذایی و شیمیایی اشاره کرد.

Copyright © 2010 Sina kalaye shams Co. All Rights Reserved
Designed by Alireza haddadi