بطری پلاستیکی 60 سی سی گرد دهانه 18 میلیمتر

بطری پلاستیکی 60 سی سی گرد دهانه 18 میلیمتر به روش اینجکشن بلو مولدینگ یا تزریقی بادی از جنس پلی اتیلن تولید می گردد .

بطری های 60 سی سی این شرکت با درب 18 ساده و مخروطی به همراه آسانریز تولید می شوند. این ظروف از ابعاد و وزن دقیقی برخوردار می باشند.

این بطری جهت بسته بندی انواع محلول کاربرد دارد و در رنگهای مختلف قابل تولید است.

عکس بطری 60ml
60cc round PE Bottle neck 18mm بطری پلی اتیلنی 60 سی سی گرد دهانه 18 میلیمتر
بطری پلی اتیلنی 60cc
60cc PE Bottle and Container with 18mm neck بطری پلی اتیلنی 60 سی سی گرد با دهانه 18
نقشه و ابعاد بطری پلاستیکی 60 میلی لیتر
dimension of 60cc round PE Bottle neck 18mm نقشه بطری پلی اتیلنی 60 سی سی گرد دهانه 18 میلیمتر
بطری با درب و استاپر مخروطی
60cc round PE Bottle neck 18mm بطری پلی اتیلنی 60 سی سی گرد با درب و استاپر مخروطی دهانه 18 میلیمتر
بطری با درب و دراپر
60cc round PE Bottle neck 18mm بطری پلی اتیلنی 60 سی سی گرد دهانه 18 میلیمتر
لینکهای مرتبط با بطری 60cc:

http://sinakala.ir/persian/products/bottels/roundbottel.html

Copyright © 2010 Sina kalaye shams Co. All Rights Reserved
Designed by Alireza haddadi

فهرست