درب قفل کودک

ما انواع درب قفل کودک جهت بطری پت و شیشه به صورت پلمپ دار و بدون پلمپ در ابعاد 18 و 24 و 25 و 28 و 32 میلیمتر تولید می نماییم.

این درب با نامهای دیگری مثل درب چایلد لاک (Child Lock Cap) یا درب چایلد پروف (Child proof Cap) یا (Child Resistant Cap) یا به صورت مخفف CRC نیز شناخته می شود. از این درب برای کاهش ریسک مصرف محصولات دارویی و شیمیایی خطرناک توسط کودکان استفاده میگردد. داروهایی مثل متادون و مکمل های دارویی و مواد شیمیایی مثل لوله بازکن و محلول سفید کننده ملزم به استفاده از درب قفل کودک می باشند.

برای باز نمودن این درب باید اول به آن فشار عمودی وارد و سپس جهت باز نمودن آن اقدام نمود. از ویژگیهای این درب میتوان به عملکرد خوب هرزگرد این کپ اشاره نمود که به صورت استاندارد و با فشار و گردش متناسب از روی گلویی بطری باز و بسته میگردد.

crc child resistant child proof bottle cap درب قفل کودک چایلد پروف چایلد لاک
child resistant or child proof bottle caps درب قفل کودک
درب چایلد لاک 18 میلیمتر

از این درب ها برای بطری شیشه قطره چکان با دهنه 18 میلیمتر استفاده می شود.

plastic bottle cap 18 mm child lock or child resistant with dropper کپ و دراپر قفل کودک چایلد لاک شیشه قطره چکان
درب و دراپر 18 میلیمتر چایلد لاک
plastic bottle cap 18 mm child lock with euro dropper کپ و دراپر چایلد لاک شیشه قطره چکان
کپ و دراپر 18 میلیمتر قفل کودک
plastic bottle cap 18 mm child lock with stopper کپ و استاپر گازبند چایلد لاک شیشه قطره چکان
درب و استاپر 18 میلیمتر چایلد پروف
درب چایلد پروف 24 میلیمتر

از این کپ قفل کودک به صورت پلمپ دار و بدون پلمپ برای بطری پت و شیشه با دهنه 24 میلیمتر استفاده می شود.

24mm child lock or child proof child resistant cap with foam or pe liner for pet bottle درب 24 میلیمتر قفل کودک بطری پت
24mm child lock or child proof (child resistant) Tamper Evident cap with foam or pe liner for pet bottle درب 24 میلیمتر قفل کودک پلمپ دار بطری پت
کپ چایلد پروف 24 میلیمتر بطری پت
24mm child lock or child proof (child resistant) cap with foam or pe liner for pet bottle درپوش 24 میلیمتر قفل کودک بطری پت
درب چایلد لاک 24 میلیمتر بطری پت
درب چایلد لاک 25 میلیمتر بطری شیشه

از این درب دهانه 25 قفل کودک به صورت پلمپ دار و بدون پلمپ برای بطری پت و شیشه با گلویی 25 میلیمتر استفاده می شود. در فرآیند تولید این درب از استاپر گازبند و واشر فومی دارویی جهت مونتاژ قابل استفاده است.

25mm tamper evident CRC plastic bottle cap درب بطری 25 پلمپ دار چایلد پروف واشر فومی استاپر

درب قفل کودک دهانه 28 میلیمتر

کلیه کپ ها و درب های سایز 28 تولید شده در این شرکت بنا به سلیقه مشتری به صورت قفل کودک در طرح های زیر قابل تولید می باشد. از این محصول به صورت پلمپ دار و بدون پلمپ برای بطری پت و شیشه با دهنه 28 میلیمتر استفاده می شود.

crc child resistant child proof bottle cap درب قفل کودک چایلد پروف چایلد لاک تیپ 4
28mm child lock child proof (child resistant) Tamper Evident cap with pe or foam liner for PET or glass bottle کپ 28 میلیمتر درب قفل کودک تیپ 1
کپ 28 میلیمتر چایلد لاک تیپ 1
28mm child lock child proof (child resistant) Tamper Evident cap with pe or foam liner for PET or glass bottle کپ 28 میلیمتر قفل کودک تیپ 2
درب 28 میلیمتر چایلد پروف تیپ 2
28mm child lock child proof (child resistant) Tamper Evident cap with pe or foam liner for PET or glass bottle کپ 28 میلیمتر درب قفل کودک تیپ 3
کپ 28 میلیمتر قفل کودک تیپ 3
28mm child lock child proof (child resistant) Tamper Evident cap with pe or foam liner for PET or glass bottle کپ 28 میلیمتر قفل کودک تیپ 4
درب 28 میلیمتر چایلد پروف تیپ 4
28mm child lock child proof (child resistant) Tamper Evident cap with pe or foam liner for PET bottle درپوش 28 پت قفل کودک با واشر فومی یا فویل سیل
درب 28 میلیمتر چایلد لاک تیپ 1
28mm child lock child proof (child resistant) Tamper Evident cap with pe or foam liner for PET bottle کپ 28 میلیمتر قفل کودک تیپ 1 کوتاه
کپ 28 میلیمتر CRC رینگی پت
28mm child lock child proof (child resistant) Tamper Evident cap with pe or foam liner for PET bottle کپ 28 میلیمتر قفل کودک تیپ 2 کوتاه
درب 28 میلیمتر Child lock تیپ 2 کوتاه
کپ دهانه 32 چایلد پروف CRC

این شرکت انواع کپ دهانه 32 بطری پلاستیکی دارویی را به صورت چایلد پروف با واشر فومی یا فویل سیل القایی جهت مصارف دارویی و غذایی و بهداشتی تولید مینماید.

plastic pharmaceutical bottle cap 32mm CRC درب دهانه 32 میلیمتر بطری پلاستیکی
درب دهانه 32 قفل کودک
dimension plastic pharmaceutical bottle cap 32mm CRC ابعاد درب دهانه 32 میلیمتر بطری پلاستیکی
ابعاد درب چایلد لاک 32 میلیمتر
عکسهای مربوطه:

Copyright © 2010 Sina kalaye shams Co. All Rights Reserved
Designed by Alireza haddadi