تاییدیه های شرکت سینا کالای شمس

کارخانه سینا کالا بر اساس اصول GMP و با مشاوره کارشناسان خبره طراحی و در سال 1387 در زمینی به مساحت چهار هزار متر مربع واقع در شهرک صنعتی شمس آباد احداث گردید.

از آنجاییکه در مراحل احداث و ساخت و بهره برداری از این واحد تولیدی کلیه شرایط بهداشتی و قوانین مورد نظر وزارت بهداشت رعایت شده بود این شرکت موفق به اخذ گواهی GMP گردید و پس از شروع تولید سایر گواهی های دیگر از قبیل پروانه بهره برداری و ایزو و نشان CE و GMP بین المللی از شرکت QS سوییس را اخذ نمود.

establishment license
پروانه تاسیس شرکت سینا کالای شمس
establishment license of sinakala پروانه تاسیس شرکت سینا کالای شمس
operation license
پروانه بهره برداری وزارت صنایع
operation license پروانه بهره برداری وزارت صنایع
Production license
گواهینامه و مدرک پروانه تولید از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
Production license of Sina Kalaye Shams Co گواهینامه و مدرک پروانه تولید شرکت سینا کالای شمس از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
GMP Certificate
گواهینامه و مدرک جی ام پی
GMP Certificate of Sina Kalaye Shams Co گواهینامه و مدرک جی ام پی شرکت سینا کالای شمس
CE Certificate
گواهینامه و مدرک نشان CE
CE Certificate of Sina Kalaye Shams Co گواهینامه و مدرک نشان CE شرکت سینا کالای شمس
GMP Certificate
گواهینامه و مدرک جی ام پی
GMP Certificate of Sina Kalaye Shams Co گواهینامه و مدرک جی ام پی شرکت سینا کالای شمس
ISO certificate
گواهینامه و مدرک ایزو
ISO certificate of Sina Kalaye Shams Co گواهینامه و مدرک ایزو شرکت سینا کالای شمس

Copyright © 2010 Sina kalaye shams Co. All Rights Reserved
Designed by Alireza haddadi